Hyundai Sonata IV
1
Hyundai Sonata IV  2 л. / 137 л.с.
Hyundai Sonata IV
2
Hyundai Sonata IV  2 л. / 136 л.с.
Hyundai Sonata IV
3
Hyundai Sonata IV  2 л. / 144 л.с.
Hyundai Sonata IV
3
Hyundai Sonata IV  2 л. / 136 л.с.
Hyundai Sonata IV
1
Hyundai Sonata IV  2 л. / 140 л.с.