Машины
Mitsubishi Pajero IV
21
Mitsubishi Pajero IV  3.2 л. / 165 л.с.
Mitsubishi Pajero III
21
Mitsubishi Pajero III  3.5 л. / 202 л.с.
Mitsubishi Pajero IV
18
Mitsubishi Pajero IV  3.2 л. / 198 л.с.
Mitsubishi Pajero Sport I
1
Mitsubishi Pajero Sport I  3 л. / 177 л.с.
Mitsubishi Pajero Sport I
0
Mitsubishi Pajero Sport I  3 л. / 170 л.с.
0
Mitsubishi Pajero III  3.5 л. / 202 л.с.
0
Mitsubishi Pajero Sport II  2.5 л. / 178 л.с.
1 669 участников, 1 событие